Rapport Riksdagsval 2022

Pressmeddelande VOS 12 september 2022 (ladda ner)

Pressmeddelande

Slutsatser och rekommendationer efter valobservation av de svenska allmänna valen den 11 september 2022

Läs hela pressmeddelandet här: Riksdagsvalen 2022

VOS – föreningen valobservation i Sverige (valobservation.se) genomförde under valdagen en valobservationsinsats med 95 observatörer från 21 länder. Valobservatörerna var från Sverige, Bolivia, Argentina, Guatemala, Nicaragua, Jordanien, Venezuela, Egypten, Georgien, Belarus, Ryssland, Ukraina, Somalia, Litauen, El Salvador, Moldavien, Peru, Azerbajdzjan, Frankrike, Polen och USA . Vi besökte 289 vallokaler i fyra kommuner i Stockholms län, samt två i kommuner i Norrbotten.

Observatörerna konstaterar att det svenska systemet är transparent, valobservatörerna blev väl emottagna och fick svar på sina frågor. Situationen i vallokalerna var lugn och städad, även om det tidvis uppstod köer på grund av den regelförändring som skett. Vissa problem med valhemligheten kvarstår, men på det stora hela innebär reformen med avskärmade valsedelsbord en förbättring och är ett steg i rätt riktning. 

Läs hela pressmeddelandet här: Riksdagsvalen 2022